Chira Sándor teol. prof., pápai prelátus, titkos püspök. 1897. január 17-én született a kárpátaljai técsői járás Irhóc – Vilchivci falujában a helyi görögkatolikus parochus családjában. 1920-ban a budapesti központi szeminárium befejezése után nőtlenként lett pappá szentelve. A püspöki székhely káplánja és irattárosa, majd szülőfalúja paróchusa, segédlelkész Ternovóban, az ungvári szeminárium spirituálisa, rektora és egyháztörténet- és kánonjog-tanára. A püspöki konzisztórium tanácsosa, pápai káplán, kanonok, erkölcstant és lelkipásztori teológiát tanít. 1943-tól pápai prelátus. A szovjet hadsereg bevonulása idejében boldog Romzsa Tódor püspök titokban püspökké szenteli. Mivel elutasította az Orosz Ortodox Egyházba való áttérést, bár ott püspöki széket ígértek neki a belügyi szervek, 1949-ben letartóztatják és Kijevben 25 év szabadságvesztésre és vagyonelkobzásra ítélik szovjetellenes agitáció és propaganda címén. Tajset és Kemerovo munkatáboraiban szénbányában és építkezéseken dolgozott 1949–1956 között, Sztálin halála után szabadlábra helyezték, de a szülőfalujában eltöltött néhány hónap után (titkos papként működik, sőt 1956. november 7-én titkos püspökként 4 papot is szentel) ismét letartóztatják és száműzik. Száműzetését a kazahsztáni Karagandában tölti, ahol a száműzött németek, lengyelek, litvánok, lettek és ukránok titkos lelkipásztora lesz kinek-kinek rítusa szerint. 1977-ben sikerült hivatalosan bejegyeztetni a karagandai római katolikus plébániát, ahol segédlelkészként jegyzik be a titkos püspököt. Itt 1978-ban templomot is építenek. Azonban Kárpátaljára, bár abban az időszakban ott nem volt püspök, továbbra se költözhet. Később többször is hazajön rövid időre, titokban vagy gyógykezelés címén, a letartóztatás, de legalább is az azonnali kitoloncolás veszélyével dacolva, hogy papjaival találkozzon, titokban papokat, sőt három püspököt is szentel. 1983-ben karagandai száműzetésében halt meg. A kárpátaljai titkos püspök sorsa az orosz görögkatolikusok ekzarchája, boldog Leonid Fjodorov vértanú sorsához hasonlít – a hitért és az Egyház egységéért éltek, vállalva az üldözést, a lágerek szenvedéseit és megpróbáltatásait, hogy száműzetésben nyerjék el a vértanúság koronáját.

Ima boldoggá avatásukért

Urunk és Istenünk! Te megerősítetted Sándor és Péter püspökeidet, hogy főpásztori szolgálatukat Egyházadhoz és népükhöz ragaszkodva életük árán is teljesítsék. Tanúságtételük a vértanúság tudatos vállalásával örök példaképünk lehet. Add meg híveidnek, hogy életünk mindennapi áldozatvállalásában kövessük őket és jutalmazd meg szolgáidat a boldogoknak kijáró dicsőséggel. Ámen.

Az imameghallgatások kegyelmét kérjük
közölni a következő címre:
Egymázmegyei Hatóság,

vul. Zakarpatska 18.,UA-88017 (Uzsgorod)

Orosz Péterrel és Chira Sándorral együtt adjuk be a következő személyek ügyeit is!

<<< VISSZA